Het installatieteam van Bas Neon

De toepassing van neonlicht stelt specifieke veiligheidseisen aan de installatie. Neon maakt immers gebruik van hoogspanning. Ook het plaatsen van een forse constructie op een dak eist deskundigheid om ongelukken en lekkages te voorkomen. In de loop der jaren hebben de installatieteams van Bas Neon bewezen ieder object vakkundig te kunnen installeren.

Ook het organiseren van het grondwerk, het aanleggen van funderingen voor reclamezuilen en aanverwant werk wordt door onze installatieafdeling uitgevoerd. De kwaliteit van de eigen installaties en de eigen producten vormt.